Johanne Birkeland

Johanne Birkeland

Johanne Birkeland - @jossolini - er en norsk keramiker med verksted på Hvasser i Færder kommune og på Kroloftet i Oslo. Hun har svennebrev i keramikk og har i tillegg en akademisk bakgrunn samt erfaring fra privat næringsliv.

Alle produkter designes og produseres i hennes verksteder. Hun er opptatt av å teste ut nye uttrykk og teknikker, men også av å holde tradisjonelle håndverksferdigheter i hevd.