Bli Kursholder

Hvorfor bli kursholder?

Som kursholder inspirerer du folk til å lære nye ting og utfolde seg kreativt. Du utvikler også deg selv gjennom å lære bort og blir mer synlig som utøver av faget ditt. Og, ikke minst, du skal tjene penger på å være kursholder. Artskills plattform er spesielt laget for kunstnere og kunsthåndverkere og skreddersydd for digitale kurs i kreative emner.

Hvem kan bli kursholder på Artskill?

I tillegg til utøvende kunstnere og kunsthåndverkere kan også spesialister innenfor kreative emner være kursholdere. Du kan være kursholder hvis man brenner du for et fag og fremstår profesjonell i utøvelsen av faget.

Artskill vil gjennomgå kurset og det må godkjenne før det kan legges ut.

Hvilke temaer passer for Artskill?

Artskill ønsker å tilby kurs innenfor et bredt spekter av temaer; som maling og tegning, web design, musikk, foto, mat, søm, strikking og oppussing. Temaet skal være prosjektorientert, det skal ikke være en innføring i et fagområde. Deltaker skal kunne fullføre et vellykket prosjekt ved å følge kurset.

Det et er viktig at kurstemaet ikke er for omfattende. Det kan eksempelvis være å skrive en tale spille en melodi, male et bilde med et konkret motiv eller tegne et dyr.

Koster det noe å legge ut kurs?

Det er en liten avgift for å legge ut kurs. Det gir deg tilgang til en mal for kursoppbygging og en film om hvordan du selv kan stå foropptak.

Artskill kan bidra med hjelp til å bygge opp kurset og kan også skaffe fotograf som kan hjelpe med opptak. Ta eventuelt kontakt så kan vi diskutere hvordan vi kan bidrag og hva det vil koste.

Hva kreves av kurset?

Kurset skal være modulbasert og bygget opp i tråd med veiledning utviklet nettopp for våre kurs. Hver modul skal ha et tydelig læringsmål og inneholde video som demonstrer hvordan prosjektet skal gjennomføres. I tillegg kan det legges ut tekst og det kan vises til supplerende informasjon. Hver modul skal ha maks 10 – 12 varighet og det må være minst 6 moduler. Den første modulen skal være en gratis informasjonsmodul hvor du presenterer deg selv og kurset.

Kan jeg bruke mobilen til opptak?

Ja, mobilen kan brukes. Litt ekstra lys og et godt mobilkamera fungerer bra. For enkelte temaer kan det være nødvendig å skaffe eller låne noe ekstra utstyr, for eksempel et stativ for plassering av mobilkameraet eller lyskaster.

Vi gir tips til hvordan du kan legge opp filmingen.

Hva tjener jeg på å legge ut et kurs?

Du bestemmer selv prisen på ditt kurs. Kursdeltaker logger seg inn og betaler for kurset. Betalingen skjer til kurskonto i Artskill. Artskill beholder en viss prosent av kursavgiften deltaker betaler, det øvrige går til deg.

Hva krever det av meg når det gjelder kommunikasjon med deltakere?

Det kreves ikke at du er tilgjengelig for assistanse, men Artskill oppretter en Facebook side hvor deltakerne kan utveksle erfaringer og hvor det er mulig for kursholder å gi hjelp og komme med innspill. Det kan være lurt å etablere kontakt med kursdeltakerne. Kanskje er de interessert i å komme på et fysisk kurs etter hvert og kanskje kan de være kjøpere av noe av det du produserer.

Hva er Artskills ansvar?

Artskill er ansvarlig for teknisk utvikling og drift av kursplattformen. Artskill vil også stå for markedsføring av kursplattformen. Det er også nyttig at kursholder selv markedsfører sitt kurs gjennom egne kanaler.

Hvem eier kurset?

Artskill har eksklusiv rett til å tilby og markedsføre kurs som tilbys på kursplattformen i en nærmere avtalt periode. Kursholder kan altså ikke selge kurset gjennom andre kanaler i denne perioden.

Ta kontakt med oss under så diskuterer vi ditt kurstema!